Akustik Rapor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile yapı ruhsatı almak için aranan şartlardan biri haline gelen akustik raporu sizin adınıza düzenliyor, yapılarınızın akustik performansını ve bu performansta yapmanız gereken olası iyileştirmeleri tespit ediyoruz. Uzman Akustiğin benzersiz süreç yönetiminden yararlanmak ve akustik rapor ile ilgili daha fazla bilgi almak için tek yapmanız gereken iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime geçmek!

Akustik rapor illüstrasyonu

Tüm Türkiye'ye Akustik Proje ve Akustik Rapor Hizmeti

Mimari Akustik Rapor

Akustik rapor; "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yer alan binaların, "Çevresel Gürültü Analizi, Hedeflenen Akustik Performans ve Yalıtım Sınıfları, Anahtar Paftaların Tespiti, Mimari Projenin Özetlenmesi ve Yapı Elemanı Tiplerinin Belirlenmesi" gibi noktalar esas alınarak, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşların düzenlediği bir rapordur. Akustik rapor içerisinde ilgili binanın bulunduğu çevre, bina konumu ve kat sayısı bilgilerinin de yer alması gereklidir.

Bu raporu düzenleyebilmek için yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği eğitim programlarına katılarak "Akustik Uzmanlık Belgesi" alınması gerekir. Akustik rapor, Akustik Uzmanlık Belgesi sahibi yetkili uzman (mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisi) tarafından oluşturulan ve temel hedefi; yapının mevcut akustik performansı ile bu akustik performansın varsa optimize edilmesi gereken noktalarının tespit edilmesi olan bir rapordur.

DOĞRU
Tik şekli barındıran ikon

Akustik proje ve raporlarınız
yönetmeliğe uygun hazırlanır.

HIZLI
Bir kargo aracı ve saat aracı ile hız vurgulayan ikon

Profesyonel ekibimizle işleriniz
zamanında teslim edilir.

GÜVENİLİR
Dirsek dirseğe vermiş 2 kol ikonu

Belediye kaynaklı revizelerde
işleriniz ücretsiz yenilenir.

Teklif Alın

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız UzmanAkustik'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Kalite vurgusu yapan ikon

Kaliteli Hizmet

Profesyonel ekibimizle her zaman hizmetinizdeyiz.

Yetki belgesi ikonu

Yetkili Firma

US-D1 belge kodlu 2019/30 nolu sertifikamızla yetkili bir firmayız.

Akustik raporun yasal bir dayanağı var mıdır?

Akustik rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017’de Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan ve 1 yıl sonra yürürlüğe giren "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde düzenlenir ve raporun yasal dayanağı da ilgili yönetmeliktir.

Akustik raporu herhangi bir mühendislik ya da mimarlık firmasından alabilir miyim?

"Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında, yapı danışmanlığı veren herhangi bir firmanın akustik rapor düzenleyebilmesi adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birtakım şartlar göz önüne alınarak yetkilendirilen kuruluşların düzenlediği eğitim programlarına katılması ve "Akustik Uzmanlık Belgesi" sahibi olması gerekir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, akustik uzmanlığı eğitimine katılabilecek meslek gruplarını, 12 Nisan 2018 tarihinde yayımladığı "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ" dahilinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

"Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler."

Ek olarak aşağıdaki madde ile akustik alanında tez, yüksek lisans veya doktora yapan bireylerin de "Akustik Uzmanlık Belgesi" sahibi olabileceğini ilan etmiştir.

"Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler."

Dolayısıyla bünyesinde "Akustik Uzmanı" barındırmayan herhangi bir yapı danışmanlığı firmasından akustik rapor alabilmemiz ve bu raporu alsak da "yasal" olarak kabul ettirebilmemiz mümkün değildir.

Hangi yapılar akustik rapor almak zorunda?

Mimari akustik rapor alması gereken yapılar, ilgili Yönetmelikte Madde 5’e göre aşağıdaki gibi açıklanmıştır;

Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için (a-Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ve b- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.)

Bir üst satırda ifade ettiğimiz yapılar için akustik proje düzenlemesi gerekirken, bu kapsamın dışında kalan yapıların yetkili kuruluştan akustik rapor almaları yeterli olacaktır.

Bina İnşaatı

Akustik rapor alırken neden Uzman Akustiği tercih etmeliyim?

Bünyesinde barındırdığı tecrübeli ve rapor düzenlemek için gerekli tüm teknik bilgi ve beceriye sahip "akustik uzmanları" ile yapı danışmanlığında profesyonel çözümler üreten Uzman Akustik, iş ve yaşam alanlarınıza bütüncül yaklaşımının getirdiği bakış açısı ve sektörel tecrübesi ile yalnızca akustik rapor değil, akustik proje kapsamında da benzersiz bir süreç yönetimi sunar.

Buna ek olarak; gelişim ve değişimin çağımızın vazgeçilmez iki kavramından biri olduğuna kabul eden kurumsal kimliği ile yasal mevzuat ve yönetmelikleri sürekli takip altında tutar ve olası mevzuat değişimlerinde çözüm ortaklarına karşı rehberlik yönü ile ön plana çıkar.

Akustik raporda standart bir fiyat politikanız var mı?

Yapıların projelerin getirdiği farklılığa bağlı olarak akustik raporda da standart bir fiyatlandırma söz konusu olmamakla birlikte fiyatı etkileyen belirli parametreler mevcuttur.

Rapor kapsamında ölçüm ve gözlem yapılacak alanın büyüklüğü, kat sayısı ve projeye özgü yapı elemanlarının karmaşıklığ akustik raporda fiyatlandırmayı etkileyen temel faktörler olarak ifade edilebilir.

Fiyatlandırma noktasında en doğru ve net bilgiyi alabilmek için bizimle hemen iletişime geçebilir ya da konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek adına bilgi talep formu bırakabilirsiniz.


Aklınızda fikir oluşması açısından fiyatlandırmalarımıza örnek verecek olursak;

Fiyatlandırma yapının sınıfı, binaya dahil dükkan sayısı, metrekare, blok sayısı gibi faktörlere bağlı olmakla beraber 5000 m2 inşaat alanına sahip bir yapı için fiyat yaklaşık 500 TL olacaktır.

Akustik Rapor mu Akustik Proje mi Gerekli?

Akustik Rapor Örneği

Akustik projede mutlaka bulunması gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

  1. Proje hazırlanan yapı hakkında tanıtım ve bilgilendirme,
  2. Gerekiyorsa lokal bir gürültü hesabı ya da var olan gürültü haritası detay,
  3. Yapı bileşenlerinin ses azaltım indekslerinin hesabı,
  4. İlgili programlarda kapalı hacimlerin ses geçirgenliğinin simüle edilmesi,
  5. Simülasyon sonuçlarının program çıktıları, raporu hazırlayan uzmanın yetki belgesi

Akustik proje raporunun hazırlanması ile alakalı , ilgili kurumlar tarafından yayımlanmış herhangi bir matbu format bulunmamaktadır.

Akustik Proje Örneği

Akustik Rapor Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Akustik raporla ilgili merak edebileceğiniz soruları sizin için cevapladık.

Mimari Akustik Rapor Nedir?

Yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri, detayları, ilgili hesap ve uygulamalarını içeren rapora Mimari Akustik Rapor denir. Akustik Rapor, Yapı ruhsatı aşamasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında istenen bir belgedir.

Hangi binalar için akustik rapor gereklidir?

Akustik proje gerekmeyen, ruhsata tabi diğer tüm yapılar için akustik rapor düzenlenir.

Akustik proje ve akustik rapor arasındaki fark nedir?

Akustik rapor, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre mekanların gürültüye hassasiyet yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değer ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren teknik bir dizi detay, hesap ve tablolardan oluşur.

Mimari Akustik Blogu

Akustik blogumuzu hemen incelemeye ne dersiniz?

Akustik Rapor Nasıl Hazırlanır? - Hemen İletişime Geç!

Akustik Rapor Nasıl Hazırlanır? - Hemen İletişime Geç!

Gürültünün toplum hayatında artan etkisinin minimize edilmesi amacıyla düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017’de ilan edilen “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, hayatımıza akustik rapor kavramını sokmuştur.

Gürültü Haritası Nedir? - Neden ve Nasıl Çıkarılır?

Gürültü Haritası Nedir? - Neden ve Nasıl Çıkarılır?

21 . yy.’da artan nüfus ve bu nüfusun taleplerini karşılama eğilimiyle birlikte sürekli gelişmesi gereken endüstriyel sistemler, gürültü kavramının sosyal hayatta çok daha etkin rol almasına zemin hazırlamış ve gürültünün artan etkileri de birtakım önlemleri zorunlu kılmıştır.

Akustik Rapor ve Projede Yasal Zorunluluk

Akustik Rapor ve Projede Yasal Zorunluluk

Artan nüfus ve buna bağlı olarak inşaat sektöründeki ilerleme, şehirlerin gelişimine katkı sağladığı kadar birtakım yasal zorunlulukları da beraberinde getiriyor. O nedenle, konut ve iş yeri sahiplerinin gelişen teknolojiyle birlikte sunulan yeniliklerden faydalanmanın yanı sıra çevre ve insan sağlığını koruma amaçlı düzenlenmiş bazı kurallara da uyması gerekiyor.