İstanbul Akustik Proje

İstanbul Akustik Proje

Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri hiç şüphesiz gürültüdür ve insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerinin bilimsel araştırmalar ile kanıtlandığı gürültü probleminde endüstrileşme kadar nüfus artışı de etken bir faktördür. Nitekim nüfus artışının gürültü kavramı üzerindeki etkisini en net görebileceğimiz şehirlerden biri de İstanbul’dur.

Gürültünün sosyal yaşamdan izole edilmesi amacıyla birkaç yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve yine aynı kurumun ilan ettiği “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile yasalaşan çalışmalar, hayatımıza “mimari akustik proje” kavramının girmesini sağlamıştır.

Bünyesinde barındırdığı profesyonel akustik uzmanları ve multidisipliner bakış açısı ile fark yaratan Uzman Akustik; geniş hizmet ağının bir yansıması olarak İstanbul’da da mimari akustik proje hizmeti sunar ve yapılarınızın akustik performansının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve kusursuz çözümler sunarak bu çözümleri uygular.

İstanbul’da Akustik Proje Hangi Yapılar İçin Zorunlu?

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için temin edilmesi “zorunlu” kılınan mimari akustik proje, yeni binaların yanında;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar
  • Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar
  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

için de zorunlu kılınmıştır.

İstanbul Akustik Proje Fiyatları

Akustik projenin, binanın birçok özelliğine (yaş, büyüklük, çevre koşulları ve yapı elemanları gibi) bağlı olarak değişkenlik göstermesinin doğal sonucu olarak standart bir fiyatlandırmadan bahsetmemiz mümkün değildir ve bu durum İstanbul’da sunduğumuz mimari akustik proje hizmeti için de geçerlidir.

Çevre şartlarının bina akustik performansı üzerindeki etkisinin İstanbul’da daha komplike olması fiyatların diğer illere kıyasla bir miktar daha yüksek olmasına zemin hazırlar gibi gözükse de, fiyatlandırma noktasında en doğru bilgiyi akustik uzmanlarımızdan alabileceğinizin altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekir.

İstanbul’un Tüm İlçelerinde Hizmet Veriyor musunuz?

Uzman Akustiğin geniş hizmet ağının arkasında;

  • sürekli değişim ve gelişimin önemini kavrayan ve uygulayan yönetim kadrosu,
  • sistemsel süreç yönetimini benimsemiş operasyonel ekipleri,
  • sürecin tümünü yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip akustik uzmanları ile
  • ektöre tecrübesi ve bu tecrübenin getirdiği bütüncül bakış açısı yatar.

İstanbul’un istisnasız tüm ilçelerinde yalnızca akustik proje değil akustik rapor ve gürültü ölçümü hizmeti de sunan Uzman Akustik, İstanbul dışında Bursa, İzmir, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’ye profesyonel akustik çözümler sunmayı misyon haline getirmiştir.

istanbul-gurultu-haritasi.jpg

İstanbul’da Akustik Proje Hizmeti Almak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı yönetmelik ile birlikte 31 Mayıs 2019 itibariyle birçok eski yapı ve ilk kez ruhsat alacak yeni binalar için zorunlu hale getirilen mimari akustik proje, içerisinde detay analizler barındıran ve bu analizler neticesinde yapının akustik performansını iyileştirebilecek önerileri kapsayan bir belgedir.

İstanbul’da akustik proje hizmeti almak ve binanızın akustik performansını yasal mevzuatlar ile belirlenen düzeye çekmek için tek yapmanız gereken; Uzman Akustiğin profesyonel, yetkin ve tecrübeli akustik uzmanları ile iletişime geçmek !

Akustik uzmanlarımız verdiğiniz temel bilgiler neticesinde ortaya bir iskelet çıkartır ve projelendirme süreciyle ilgili tüm sorularınızı yanıtlayarak Uzman Akustiğin “şeffaf süreç, kaliteli hizmet” prensibinden ödün vermez.

İstanbul Akustik Projede Onay Garantisi Veriyor musunuz?

Tecrübesi, çalışma sistematiği, süreç yönetimindeki başarısı ve yetkin insan kaynakları ile yapılara dair kusursuz akustik çözümler sunan Uzman Akustik, akustik projede yer alan iyileştirmeler “belirli” şartlarda eksiksiz uygulandığı takdirde onay garantisi verir.

Mimari Akustik Blogu

Akustik blogumuzu hemen incelemeye ne dersiniz?

Beyaz Gürültü Nedir ? - Uzman Akustik

Beyaz Gürültü Nedir ? - Uzman Akustik

Gürültü Çeşitleri - Uzman Akustik

Gürültü Çeşitleri - Uzman Akustik

Endüstrileşme ve her geçen gün nüfus yoğunluğu artan ülkemizde önemli çevre sorunlarından biri haline gelen gürültü, en basit haliyle; çeşitli kaynaklardan çıkan seslerin insan vücudunu rahatsız edici boyutlara ulaşmasıdır. Her ne kadar etkileri diğer çevre sorunları kadar belirgin olarak fark edilmese de gürültünün insan vücudu üzerindeki etkileri klinik çalışmalar ile kanıtlanmış ve bu durum gürültünün bir çevre sorunu olmasını engellemek adına birtakım önlemler alınmasını gerekli kılmıştır.

Sakin Şehirler

Sakin Şehirler