Gürültü Ölçümü

Tecrübeli, yetkin ve yüksek teknoloji ürünü hassas ses ölçüm cihazları ile donatılan ekibimizin kontrolünde yürütülen gürültü ölçüm sürecinde, yaşam alanlarınızın gürültü performansını minimum yanılma payı ile mevzuatlara uygun bir biçimde ölçüyor, gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırılması noktasında ilk ve en önemli atıyoruz ! Gürültü ölçümü ve Uzman Akustiğin süreç yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi almak için iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ekip çalışması illüstrasyonu

Tüm Türkiye'ye Akustik Proje ve Akustik Rapor Hizmeti

Gürültü Ölçüm Hizmeti

Yaşam ve çalışma alanlarımızın her geçen gün artan nüfus yoğunluğuna ve makineleşmeye bağlı olarak 21. yy.'da karşımıza çıkan problemlerden biri haline gelen gürültü; insan vücudunu belirli seviyelerin üzerinde şiddetli ve karmaşık seslere maruz bırakması ile basit dikkat kayıplarından kalıcı işitme problemlerine kadar fizyolojik ve psikolojik oldukça geniş bir alanda tahribata neden olabilir.

Bu bağlamda; "her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin" kapsam içerisine dahil edildiği "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" 31 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve akabinde 31 Mayıs 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin temelinde yatan nokta; yaşamımızın her alanında bizleri etkileyen ve genel itibariyle baktığımızda çalışma veriminin düşmesi, uzun süre bir iş ya da konuya odaklanamama, sürekli stres ve gerginlik hali gibi problemlere neden olabilen gürültünün kabul edilebilir seviyelere indirilmesi yani insan sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesidir.

Elbette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili yönetmelikten önce 4857 sayılı İş Kanunu ve 28 Temmuz 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik" ile çalışma ortamlarının gürültü noktasında riskinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği ortaya konmuştur.

Gürültünün gerekli optimizasyonlar ile makul seviyelere indirgenmesinden önce hiç şüphesiz yaşam ya da çalışma ortamının mevcut durumdaki gürültü seviyesinin saptanması ve elde edilen sonuçların analiz edilerek gerekli görüldüğü takdirde akustik düzenleme ve ses yalıtımı çalışmalarının planlanması gerekir.

Herhangi bir ortamdaki gürültü seviyesinin makul bir düzeyde olup olmadığının kontrol edilmesi süreci en net ifadeyle gürültü ölçümü olarak adlandırılabilir. İnsan sağlığını olumsuz etkilememek, çevreden gelen şikayetleri azaltmak ve yasalara uygun olabilmek için gürültü ölçümü önemlidir.

DOĞRU
Tik şekli barındıran ikon

Akustik proje ve raporlarınız
yönetmeliğe uygun hazırlanır.

HIZLI
Bir kargo aracı ve saat aracı ile hız vurgulayan ikon

Profesyonel ekibimizle işleriniz
zamanında teslim edilir.

GÜVENİLİR
Dirsek dirseğe vermiş 2 kol ikonu

Belediye kaynaklı revizelerde
işleriniz ücretsiz yenilenir.

Teklif Alın

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız UzmanAkustik'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Kalite vurgusu yapan ikon

Kaliteli Hizmet

Profesyonel ekibimizle her zaman hizmetinizdeyiz.

Yetki belgesi ikonu

Yetkili Firma

US-D1 belge kodlu 2019/30 nolu sertifikamızla yetkili bir firmayız.

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır?

Gürültü ölçümünün öncesinde ilk olarak; ölçüm yapılacak ortamda keşif yapılması ve ölçümün daha sağlıklı yapılabilmesi adına alanla ilgili bilgi toplanması gerekir. Gürültü kaynağı ile bu kaynağa eşlik eden elemanların tespit edilmesi ve ölçümün amacına bağlı olarak kapsayacağı zaman diliminin belirlenmesi de keşif çalışmaları içerisine dahil edilebilir.

Tüm bunlara baktığımızda; gerekli tüm teknik ekipmanın temin edildiği ve ortamın doğru segmentlerde keşfedildiği bir akışın, ölçüm sürecinin temelini oluşturduğunu ifade etmek mümkündür.

Hazırlık adımları tamamlandıktan sonra, ölçüm yapılacak ortamında en gürültülü yerine gidilerek cihaz ile ölçüm yapılır. Ölçümün süreci, bir önceki paragraflarda da ifade edildiği üzere hazırlık aşamasında belirlenen bir detaydır.

Ölçüm esnasında mevzuatlar doğrultusunda takip edilen birtakım parametreler vardır ve bu parametreleri;

Tick Image

Eşdeğer Gürültü Seviyesi [Leq, Leq(T), Leq, LAeqT]

Tick Image

Ses Etkilenim Seviyesi (SEL, LE)

Tick Image

En Yüksek Ses Seviyesi (Lmax)

Tick Image

En Düşük Ses Seviyesi (Lmin)

Tick Image

En Yüksek Tepe Değeri (MaxP, Peak)

Tick Image

Anlık Ses Seviyesi (SPL) şeklinde sıralamamız mümkündür.

Ölçüm tamamlandıktan sonra ise değerlendirme aşamasına geçilerek olası risklerin tespiti yapılır ve bunun bir devamı olarak; alınacak önlemler tartışılır.

Gürültü Ölçümünde Dikkat Ettiğimiz Noktalar

Ses Mikseri

Gürültünün olumsuz etkilerinin getirdiği farkındalıkla birlikte son yıllarda artan yasal düzenlemeler, gürültü ölçümünde hassasiyetin arttırılması noktasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda; ölçümün mümkün olan en az yanılma payı ile yapılabilmesi adına birtakım önlemlerin alınması gerekir. Nitekim bu önlemler, bir önceki satırlarımızda ölçüm sürecini açıklarken değindiğimiz hazırlık aşaması ile paralellik gösterir.

Gürültü ölçümünün minimum yanılma payı ile gerçekleşebilmesi adına gerekli ilk şart; ölçüm cihazının yeterli speklere sahip olmasıdır. Dolayısıyla Uzman Akustik olarak; ölçüm sürecinde kullandığımız cihazları özenle seçer ve bu cihazların sahip olduğu kalite sertifikalarını denetleyerek ölçüm sürecini, daha hazırlık aşamasında kontrol altına alırız.

Gürültü ölçümünün doğruluğunu etkileyen bir diğer faktör; dış etkenlerdir. Özellikle hava koşulları, ölçümün yapılacağı ortamdaki desibel (db) düzeyini belirgin ölçüde etkileyebilir. Buna bağlı olarak; ölçüm yapmadan önce mutlaka hava koşulları izlenmeli ve şartların, ölçümü etkilemeyecek düzeyde olduğundan emin olunmalıdır. Bu hava şartları içerisinde en belirgin etkiye sahip olan rüzgardır. Özellikle rüzgarın estiği yönün tersine doğru yapılan ölçüm işlemlerinde 15 db - 20 db’lik bir fark gözlenir ve bu durum, ölçüm sonucunda büyük hata payları ortaya çıkarır.

Doğru bir gürültü ölçümü için dikkat ettiğimiz üçüncü ve son nokta ise; hazırlık sürecinin eksiksiz ve titiz bir şekilde tamamlanmadan ölçüm işleminin başlatılmamasıdır. Özellikle ölçüm cihazında yaşanabilecek ufak kalibrasyon problemleri dahi gürültü ölçümünün sonucunu doğrudan etkiler ve bu durum, hatalı ölçüme neden olarak alınması gereken önlemlerin üzerini örter ve insan sağlığının tehdit edilmesine zemin hazırlar.

Uzman Akustik olarak tecrübe, teknik bilgi birikim ve üstün ölçüm teknolojimizin getirdiği avantaj ile minimum hata payında ölçümler yapar ve bu ölçümlerde, özellikle hazırlık sürecinde gösterdiğimiz hassasiyet ile ölçümün başarısını garanti altına alırız.

Neden Gürültü Ölçümü Yaptırmalısınız?

Gürültü, insan sağlığına olumsuz etkileri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanan bir problemdir ve bu problemin çözümü noktasında önlem alınabilmesi adına geçen süreçte ilk adım; ortamdaki mevcut gürültü düzeyinin saptanması yani gürültü ölçümünün yaptırılmasıdır.

Doğru bir gürültü ölçümü için dikkat ettiğimiz üçüncü ve son nokta ise; hazırlık sürecinin eksiksiz ve titiz bir şekilde tamamlanmadan ölçüm işleminin başlatılmamasıdır. Özellikle ölçüm cihazında yaşanabilecek ufak kalibrasyon problemleri dahi gürültü ölçümünün sonucunu doğrudan etkiler ve bu durum, hatalı ölçüme neden olarak alınması gereken önlemlerin üzerini örter ve insan sağlığının tehdit edilmesine zemin hazırlar.

Uzman Akustik olarak tecrübe, teknik bilgi birikim ve üstün ölçüm teknolojimizin getirdiği avantaj ile minimum hata payında ölçümler yapar ve bu ölçümlerde, özellikle hazırlık sürecinde gösterdiğimiz hassasiyet ile ölçümün başarısını garanti altına alırız.

"Neden gürültü ölçümü yaptırmalıyım?" sorusuna verilebilecek yanıtın yasal boyutunu ortaya koyar ve uzmanların gürültü ölçümü ve alınabilecek önlemler noktasındaki tavsiyesi; "Mevzuatlar kapsamında olsun ya da olmasın, gürültünün insan sağlığına zarar verme ihtimali olan tüm ortamlarda, periyodik olarak ölçüm yapılması gereklidir." şeklinde özetlenebilir.

Gürültü Ölçümünün Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Gürültü Ölçüm Cihazı

Birkaç kritik nokta dikkate alınarak yapılan gürültü ölçümü sonucunda elde edilen sonuçlar, ölçümün bağlı kaldığı mevzuat esas alınarak değerlendirilir. Dolayısıyla farklı ortamlarda yapılan gürültü ölçümleri için standart bir risk noktasında bahsetmek mümkün değildir.

Ölçümü yapan uzman, ölçüm sonrasında kaydedilen değerleri rapor haline getirerek firmaya sunar ve risk oluşturan bölgelerde alınması gereken önlemleri ve bu önlemler neticesinde ortaya çıkması planlanan iyileştirme rakamlarını açıklar.

Ölçüm sonucunda ortaya çıkan verilerin risk bölgesinde olması durumunda alınan önlemlerin bütünü; akustik düzenleme ve ses yalıtımı faaliyetleri içerisine dahil edilir.

Netice itibariyle baktığımızda; ölçüm sonuçlarının, ortamdaki olası gürültü risklerini saptayarak insan sağlığını koruma amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına zemin hazırladığını ifade edebiliriz.

Gürültü Ölçümünde Neden UzmanAkustik?

Günümüzün önemli çevre sorunlarından biri haline gelen gürültünün, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuat ve yönetmelikleri dikkate alınarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Yapılar üzerinde uygulanan tüm ölçümlerde olduğu gibi gürültü ölçümünde de teorik bilgi her ne kadar sürecin temelini oluştursa da, pratik yani tecrübe faktörü olmaksızın yetersiz kalır. Tam da bu noktada; Uzman Akustiğin daha önce birçok farklı işletme ve binada gerek kapalı gerekse de açık alanda yaptığı ölçümler sonucunda elde ettiği tecrübenin değeri ortaya çıkar.

Uzun yıllardır yaşam ve iş ortamlarının insan sağlığı için ideal alanlar haline getirilmesi sürecinde multidisipliner bir bakış açısı ile çalışan Uzman Akustik, sahip olduğu geniş bakış açısı ve sürekli gelişim felsefesi ile fark yaratır ve Uzman Akustiğin fark yaratan hizmet sürecinin bir diğer ayağını ise teknolojik ekipmanlar oluşturur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde organize edilen sertifikalandırma kursları ile gürültü ölçümü ve değerlendirme noktasında yetkili kuruluşlardan biri haline gelen Uzman Akustik, ölçüm ve değerlendirme süreci için gerekli tüm teknik bilgi ve birikime sahip uzman insan kaynaklarını, üstün teknoloji ve yetkili kurumlarca kalibre edilen ve kalite standartları sertifikasyonlarına sahip ölçüm cihazları ile donatarak tecrübenin, teknoloji ile birleşmesini sağlar ve bunun doğal bir sonucu olarak ortaya kusursuz bir süreç yönetimi koyar.

Gürültü Ölçümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gürültü ölçümüyle ilgili merak edebileceğiniz soruları sizin için cevapladık.

Ses Nedir?

Ses, kulaklar tarafından anlamlandırılan basınç hareketleridir. Katı, sıvı veya gaz maddelerdeki moleküllerin titreşime uğraması sonucunda oluşur.

Gürültü ölçümü nedir?

Elektroakustik ölçüm sistemleri yardımıyla dış ve iç çevrelerde mevcut bir kaynak nedeniyle ortaya çıkan gürültünün veya arka plan gürültüsünün ses basınç düzeylerini, ilgili standardında belirtilen yöntem ve cihazlar kullanılarak ölçülmesi, spektral, zamansal ve istatistiksel olarak analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması işlemini ifade eder.

Gürültü haritası/ gürültü haritalama nedir?

Yürürlükte bulunan her türlü sınır değerin aşılıp aşılmadığını göstermek gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kişi ve maruz kalan konut sayısı da dâhil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumu hakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarak belirtilmesidir.

Mimari Akustik Blogu

Akustik blogumuzu hemen incelemeye ne dersiniz?

Ses Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır ? - Uzman Akustik

Ses Yalıtımı Nedir, Nasıl Yapılır ? - Uzman Akustik

Gürültünün insan vücudu üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerinin kanıtlanması, ses yalıtım uygulamalarını ön plana çıkarmış ve gürültünün toplum hayatından izole edilmesi adına başlıca uygulamalardan biri haline gelmesine zemin hazırlamıştır.

Gürültü Çeşitleri - Uzman Akustik

Gürültü Çeşitleri - Uzman Akustik

Endüstrileşme ve her geçen gün nüfus yoğunluğu artan ülkemizde önemli çevre sorunlarından biri haline gelen gürültü, en basit haliyle; çeşitli kaynaklardan çıkan seslerin insan vücudunu rahatsız edici boyutlara ulaşmasıdır. Her ne kadar etkileri diğer çevre sorunları kadar belirgin olarak fark edilmese de gürültünün insan vücudu üzerindeki etkileri klinik çalışmalar ile kanıtlanmış ve bu durum gürültünün bir çevre sorunu olmasını engellemek adına birtakım önlemler alınmasını gerekli kılmıştır.

Akustik Sünger - Nedir, Ne İşe Yarar ?

Akustik Sünger - Nedir, Ne İşe Yarar ?

Artan nüfus, endüstrileşme, çarpık ve plansız kentleşme ile birlikte özellikle son yıllarda oldukça sık gündeme gelmeye başlayan çevre sorunlarından biri de gürültüdür ve gürültünün yaşantımızdan izole edilmesi, doğrudan ses ve ses kaynaklarının insan işitmesi ile arasındaki ilişkiyi inceleyen akustik bilimiyle entegre bir çalışma süreci gerektirir.

Diğer Hizmetlerimiz