İzmir Akustik Proje

İzmir Akustik Proje

8500 yıllık bir tarihe sahip olan ve Persler, Antik Yunanlar, Romalılar ve Osmanlı’nın kültürel mirasına ev sahipliği yapan İzmir, 629 km.’lik kıyı şeridi, doğası ve iklimi ile ülkemizin en çok göç alan şehirlerinin başında gelir. 2019 yılı itibariyle 4.3 milyon nüfusu, 30 ilçesi ve 1297 mahallesi ile İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olma ünvanını elinde bulunduran İzmir, kilometrekare/nüfus oranına bakıldığında ise kilometrekare başına 351 nüfus ile İstanbul (2751) ve Kocaeli’yi (549) takip eder.

Her geçen yıl artan nüfus yoğunluğu, nüfusun taleplerini karşılamak adına sürekli gelişen sanayi ve birçok farklı iş kolu, nüfusun konut ihtiyacının getirdiği hızlı kentleşmenin sebep olduğu iç içe yapılar; gürültünün İzmir’de etkisini günden güne artıran bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

İnsan vücudu üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri kanıtlanan gürültünün, yaşam alanlarımızdan izole edilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte mevzuat kapsamında yer alan yapılar için akustik proje belgelendirme zorunluluk haline getirilmiştir.

Akustik proje; binanın mevcut akustik performansının analiz edilerek bu performansta iyileştirme yapılması gereken noktaların belirlenmesi ve ses yalıtımı aksiyon planının oluşturulması olarak tanımlanabilir.

İzmir Akustik Proje Hangi Yapılar İçin Zorunlu?

Nüfusu ve bu nüfusun kilometrekare yoğunluğu itibariyle Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri İzmir’de akustik proje kapsamı içerisinde değerlendirilen yapılar, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 5. Madde’de açıklandığı hali ile;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar
  • Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar
  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

olarak sıralanabilir ve burada sıralanan yapılara ek olarak; 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için de akustik proje zorunluluğu getirilmiştir.

Yapınızın akustik proje kapsamında olup olmadığıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları anında öğrenmek için profesyonel ve deneyimli akustik uzmanlarımızla hemen iletişime geçebilir, mimari akustik proje belgelendirme sürecinde Uzman Akustik’in sistematik bakış açısını deneyimleyebilirsiniz.

Not: Bu paragrafımızdan sonra “Akustik Proje” sayfasında kullandığımız “yasal zorunluluk” görseline yer vereceğiz.

İzmir Akustik Proje Fiyatları

Akustik proje belgelendirme sürecinde standart bir fiyatlandırmadan bahsetmek mümkün değildir çünkü her binanın mimarisi, çevresel gürültü faktörleri, yaşı ya da büyüklüğü birbirinden farklıdır ve bu durum, akustik projede bina özelinde değerlendirmelerin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarır.

Yalnız bu noktada fiyatlandırmayla ilgili çok kısa bir örnek vermek istersek; 5000m2 inşaat alanına sahip bir binanın akustik proje maliyetinin tüm süreçleri kapsayacak şekilde ortalama 500 TL’yi işaret ettiğini ifade edebiliriz.

İzmir’in tüm ilçelerinde akustik proje hizmetiniz var mı?

Sektörel tecrübesi ve profesyonel akustik uzmanları ile mimari akustik rapor ve proje belgelendirme sürecinde fark yaratan Uzman Akustik; Bornova, Çeşme, Foça, Menemen, Karşıyaka, Bayraklı ve Aliağa başta olmak üzere İzmir’in 30 ilçesinin tümünde akustik proje hizmeti sunar.

Uzman Akustik’in geniş hizmet ağı elbette yalnızca İzmir ile sınırlı değildir. Nüfusun ve kentleşmenin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli ön planda olmakla birlikte firmamızın tüm Türkiye’ye akustik proje ve rapor ulaştıracak hizmet kapasitesi vardır.

Akustik projede onay garantisi sunuyor musunuz?

Uzman Akustik bünyesinde faaliyet gösteren ve tümü Çevre ve Şehircilik Bakanlı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak “akustik uzmanı sertifikası” almaya hak kazanmış mimar ve mühendisler, akustik proje belgelendirme sürecinde tümüyle mevzuatlara uygun hareket eder ve son teknoloji simülasyonlar ve ölçüm cihazları aracılığıyla ortaya koydukları aksiyon planı kusursuzdur. Dolayısıyla Uzman Akustik, yalnızca akustik projede değil mimari akustik raporda da onay garantisi sunar.

Akustik projede neden Uzman Akustik?

İnşaat sektörünün birçok farklı noktasında hizmet vermenin getirdiği bakış açısını “bütüncül” kavramı etrafında birleştirmeyi başaran ve akustik proje sürecindeki sistematik yaklaşımı ile müşteri deneyimini kusursuz hale getiren Uzman Akustik; yenilikçi kurumsal kimliği, alanında yetkin ve saha tecrübesine sahip akustik uzmanları, geniş hizmet ağı ve yasal mevzuatları yakından takip etmesi ile akustik projede fark yaratarak sektörün öncül danışmanlık firması konumundadır.

Mimari Akustik Blogu

Akustik blogumuzu hemen incelemeye ne dersiniz?

Tavan Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır ?

Tavan Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır ?

Akustik Sünger - Nedir, Ne İşe Yarar ?

Akustik Sünger - Nedir, Ne İşe Yarar ?

Artan nüfus, endüstrileşme, çarpık ve plansız kentleşme ile birlikte özellikle son yıllarda oldukça sık gündeme gelmeye başlayan çevre sorunlarından biri de gürültüdür ve gürültünün yaşantımızdan izole edilmesi, doğrudan ses ve ses kaynaklarının insan işitmesi ile arasındaki ilişkiyi inceleyen akustik bilimiyle entegre bir çalışma süreci gerektirir.

Akustik Projede Uzman Çözümler : Uzman Akustik

Akustik Projede Uzman Çözümler : Uzman Akustik

Toplumsal hayatta aktif olarak yer alan bireylerin günlük yaşam içerisinde maruz kaldığı çevre problemlerinin başında gürültü gelir ve endüstriyel üretimin yaşamımızda her geçen gün artan etkisinin yanında kalabalıklaşan şehirler de gürültünün çok daha etken bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmasına zemin hazırlar.